Ik schrok toen ik vernam dat wij mensen ongeveer 5 gram plastic per week binnenkrijgen, aldus een studie uitgevoerd door de Universiteit van Newcastle in Australië.

We eten en ademen plastic en bovendien regent het ook plastic.

Hoe komt dat ?

Geen effectief overheidsbeleid en technologisch was er geen rendabele recyclage oplossing voorhanden. Reeds tientallen jaren werd plastic afval massaal geëxporteerd vanuit het Westen naar landen waar het plastic afval opgeslagen werd in gigantische stortplaatsen en gedeeltelijk verbrand. Toen in 2019 een aantal landen hun grenzen sloten voor import van het afval zat het Westen met een groot probleem. Clandestien vinden de exportpraktijken vanuit het Westen op dit ogenblik nog steeds plaats.

Het afvalprobleem is uit de hand gelopen door het eenmalig gebruik van plastic, wegwerp plastics dus.

Harde en zachte plastics

We dienen een onderscheid te maken tussen harde en zachte plastics. Het plastic afval dat onze planeet vervuilt bevat in grote mate zachte plastics, zoals de PE (Polyethyleen) en PP (Polypropyleen) plastics, zoals bvb. zakjes, voedselverpakking, rijstzakken, bumpers, ziekenhuiskleding. Het recyclageproces van de diverse soorten plastics is erg verschillend.

Enkele cijfers

Wereldwijd worden jaarlijks 400 miljard kg plastic geproduceerd.

12,7 Miljard kg verdwijnt jaarlijks in de zeeën en oceanen. Tegen 2030 zal de totale hoeveelheid plastic in de wateren opgelopen zijn tot ong. 300 miljard kg plastic.

Slechts 9 % wordt gerecycleerd.

Als je weet dat de levenscyclus van plastic zowat 450 jaar bedraagt, belasten we onze kinderen, kleinkinderen en hun nakomelingen tot minstens 6 generaties met de gevolgen van onze vervuiling!

Gevolg voor mens en planeet

Als bewoners van de Aarde hebben wij te maken met vervuiling van de grond, het water en de lucht als gevolg daarvan wordt ook onze gezondheid bedreigd.

Plastic heeft de vervelende eigenschap om te ontbinden in micro- en nano-plastic deeltjes.

In de stortplaatsen komen deze deeltjes in ons grondwater terecht. Ons drinkwater wordt ermee vervuild en de meeste filtersystemen zijn niet in staat om de kleinste plasticdeeltjes uit te filteren.

De plastic die in de wateren terecht komt verstoort en doodt op gruwelijke wijze het leven van zeedieren en brengt soms onherstelbare schade toe aan fauna en flora, zoals de prachtige koraalriffen.

Onderzoek Wageningen Universiteit

10 Easy Ways to Help Protect Marine Life

These 5 Marine Animals Are Dying Because of Our Plastic Trash

Via de zeevis die we eten worden we bijgevolg ongevraagd getrakteerd op die kleine plasticdeeltjes. Op langere termijn kunnen deze lichaamsvreemde deeltjes ernstige schade toebrengen aan ons lichaam.

Onze voedselketen wordt bovendien belaagd, doordat de plastic nano-partikels dermate klein zijn, dat zij meegevoerd worden door de wind en op onze geteelde gewassen terecht komen. Wetenschappers hebben aangetoond dat deze nano-deeltjes ook aanwezig zijn in de sneeuw op de Noordpool en op de Mount Everest.

Wil jij leven op een Plastic Planeet?

Gaat er nu een oranje knipperlichtje branden? Dit kan zo niet verder!

Hoe kan jij helpen?

Je kan op verschillende manieren actief bijdragen:

 • Vermijd het eenmalig gebruik van plastic
 • Recycleer waar mogelijk. Alle plastic kan opgehaald of ingeleverd worden bij het containerpark van jouw woonplaats
 • Help mee bij opruimacties
 • Koop gerecycleerd materiaal, kleding, enz.
 • Steun initiatieven die daadwerkelijk het plastic afvalprobleem aanpakken.

De meeste vergen nauwelijks extra inspanning dan wel aandacht en je bewust zijn van de keuzes die je in je dagelijks leven maakt.

Droom jij ook over een toekomst waar plastic vervuiling niet (meer) bestaat? Zet dan een andere bril op en kijk door brilglazen van duurzaamheid, dan maak je automatisch de juiste keuzes.

Gelukkig hebben veel fabrikanten, handelaars en supermarkten hun producten, verpakking en draagtassen aangepast. Dat is een stap in de goede richting, maar er zijn nog veel meer inspanningen nodig. Een groot deel van de wereldbevolking is zich nog niet bewust van de impact die zij hebben op het milieu. Het probleem van vervuiling moet immers aan de bron worden aangepakt, bij de consument. Hij heeft de macht om te bepalen wat hij koopt en bijgevolg al dan niet medeplichtig te zijn aan de vervuiling.

Bedrijven spelen een belangrijke rol

Tientallen jaren hebben we aangekeken tegen overheden die door hun gebrek aan leiderschap de afvalberg hebben laten escaleren. Daarnaast was voor veel bedrijven winst maken de hoogste prioriteit, zonder voldoende rekening te houden met de lange termijn effecten van hun activiteiten op mens en milieu.

Alles lijkt er op dat een schone planeet zal er enkel kan komen door de privé-initiatieven van bedrijven en particulieren die zich daadwerkelijk engageren, en de daad bij het woord voegen. De tijd voor actie is nu.

Bedrijven die duurzaamheid niet ernstig nemen zullen over enkele jaren niet meer bestaan. Ieder jaar stijgt het aantal milieubewuste consumenten.

Het is bemoedigend vast te stellen dat het begrip “Corporate Social Responsability (CSR)” de laatste jaren ingang begint te vinden in bedrijven die meewerken aan het ontwikkelen van levensvatbare zakelijke oplossingen voor mondiale milieuproblemen in de ruimste zin, zoals plastic afval, luchtverontreiniging, waterverontreiniging, klimaatverandering, gezonde voeding en armoede.

Rond dit belangrijke thema plaatst Change een vervolgartikel.

Recyclage van plastics

Zie hier voor een classificatie van de verschillende soorten plastics

Enkele voorbeelden van opmerkelijke initiatieven in het verwerken van plastic afval:

de Lazyenvironmentalist

 • Het Engelse sportkleding bedrijf Adidas heeft een reeks producten geproduceerd van polyester garen dat gesponnen is uit plastic vanuit de zee.
 • Het Nederlandse bedrijf Waste2wear maakt haar stoffen kledingcollectie van plastic dat uit de zee werd gehaald.
 • Patagonia, fabrikant van outdoor kleding is een voortrekker.

Organisaties met hart en ziel

Hierna enkele organisaties die het boegbeeld zijn van de wereldwijde aanpak:

 • Oceancleanup is een non-profitorganisatie die geavanceerde technologieën ontwikkelt om de oceanen van plastic te ontdoen.
 • Boyan Slat (27 juli 1994) is een Nederlandse uitvinder en ondernemer die technologische oplossingen creëert voor mondiale problemen. Hij is de oprichter en CEO van The Ocean Cleanup; een Nederlandse stichting die geavanceerde systemen ontwikkelt om de oceanen van de wereld van plastic te ontdoen.
 • De Plastic Soup Foundation is een onafhankelijke stichting die laat zien dat het anders kan! Ze spelen een actieve rol in het debat waar ook ter wereld en werken samen met parlementariërs en wetenschappers, zoeken alternatieven voor plastic, geven onderwijs aan kinderen en voeren campagnes.

Een doorbraak in grootschalige recyclage van plastic afval

Er is nog 20 jaar nodig om alle plastic afval te recycleren die momenteel wereldwijd opgeslagen ligt in de stortplaatsen.

Na 15 jaar research is eindelijk het systeem operationeel om plastic afval om te vormen tot zuivere omgevingsvriendelijke BioBrandstof.  Overeenkomstig recente EU wetgeving dient ze (verplicht) te worden toegevoegd aan alle brandstof voor weg- en zeetransport en als grondstof voor de productie van plastics.

Dit systeem wordt in 2021 opgestart in België.

Ik schrok toen ik vernam dat wij mensen ongeveer 5 gram plastic per week binnenkrijgen, aldus een studie uitgevoerd door de Universiteit van Newcastle in Australië.
We eten en ademen plastic en bovendien regent het ook plastic.

Hoe komt dat ?
Geen effectief overheidsbeleid en technologisch was er geen rendabele recyclage oplossing voorhanden. Reeds tientallen jaren werd plastic afval massaal geëxporteerd vanuit het Westen naar landen waar het plastic afval opgeslagen werd in gigantische stortplaatsen en gedeeltelijk verbrand. Toen in 2019 een aantal landen hun grenzen sloten voor import van het afval zat het Westen met een groot probleem. Clandestien vinden de exportpraktijken vanuit het Westen op dit ogenblik nog steeds plaats.
Het afvalprobleem is uit de hand gelopen door het eenmalig gebruik van plastic, wegwerp plastics dus.

Harde en zachte plastics
We dienen een onderscheid te maken tussen harde en zachte plastics. Het plastic afval dat onze planeet vervuilt bevat in grote mate zachte plastics, zoals de PE (Polyethyleen) en PP (Polypropyleen) plastics, zoals bvb. zakjes, voedselverpakking, rijstzakken, bumpers, ziekenhuiskleding. Het recyclageproces van de diverse soorten plastics is erg verschillend.

Enkele cijfers
Wereldwijd worden jaarlijks 400 miljard kg plastic geproduceerd.
12,7 Miljard kg verdwijnt jaarlijks in de zeeën en oceanen. Tegen 2030 zal de totale hoeveelheid plastic in de wateren opgelopen zijn tot ong. 300 miljard kg plastic.
Slechts 9 % wordt gerecycleerd.
Als je weet dat de levenscyclus van plastic zowat 450 jaar bedraagt, belasten we onze kinderen, kleinkinderen en hun nakomelingen tot minstens 6 generaties met de gevolgen van onze vervuiling!

Gevolg voor mens en planeet
Als bewoners van de Aarde hebben wij te maken met vervuiling van de grond, het water en de lucht als gevolg daarvan wordt ook onze gezondheid bedreigd.
Plastic heeft de vervelende eigenschap om te ontbinden in micro- en nano-plastic deeltjes.
In de stortplaatsen komen deze deeltjes in ons grondwater terecht. Ons drinkwater wordt ermee vervuild en de meeste filtersystemen zijn niet in staat om de kleinste plasticdeeltjes uit te filteren.

De plastic die in de wateren terecht komt verstoort en doodt op gruwelijke wijze het leven van zeedieren en brengt soms onherstelbare schade toe aan fauna en flora, zoals de prachtige koraalriffen.
Onderzoek Wageningen Universiteit
10 Easy Ways to Help Protect Marine Life
These 5 Marine Animals Are Dying Because of Our Plastic Trash
Via de zeevis die we eten worden we bijgevolg ongevraagd getrakteerd op die kleine plasticdeeltjes. Op langere termijn kunnen deze lichaamsvreemde deeltjes ernstige schade toebrengen aan ons lichaam.

Onze voedselketen wordt bovendien belaagd, doordat de plastic nano-partikels dermate klein zijn, dat zij meegevoerd worden door de wind en op onze geteelde gewassen terecht komen. Wetenschappers hebben aangetoond dat deze nano-deeltjes ook aanwezig zijn in de sneeuw op de Noordpool en op de Mount Everest.
Wil jij leven op een Plastic Planeet?
Gaat er nu een oranje knipperlichtje branden? Dit kan zo niet verder!

Hoe kan jij helpen?
Je kan op verschillende manieren actief bijdragen:
• Vermijd het eenmalig gebruik van plastic
• Recycleer waar mogelijk. Alle plastic kan opgehaald of ingeleverd worden bij het containerpark van jouw woonplaats
• Help mee bij opruimacties
• Koop gerecycleerd materiaal, kleding, enz.
• Steun initiatieven die daadwerkelijk het plastic afvalprobleem aanpakken.

De meeste vergen nauwelijks extra inspanning dan wel aandacht en je bewust zijn van de keuzes die je in je dagelijks leven maakt.
Droom jij ook over een toekomst waar plastic vervuiling niet (meer) bestaat? Zet dan een andere bril op en kijk door brilglazen van duurzaamheid, dan maak je automatisch de juiste keuzes.
Gelukkig hebben veel fabrikanten, handelaars en supermarkten hun producten, verpakking en draagtassen aangepast. Dat is een stap in de goede richting, maar er zijn nog veel meer inspanningen nodig. Een groot deel van de wereldbevolking is zich nog niet bewust van de impact die zij hebben op het milieu. Het probleem van vervuiling moet immers aan de bron worden aangepakt, bij de consument. Hij heeft de macht om te bepalen wat hij koopt en bijgevolg al dan niet medeplichtig te zijn aan de vervuiling.

 Bedrijven spelen een belangrijke rol
Tientallen jaren hebben we aangekeken tegen overheden die door hun gebrek aan leiderschap de afvalberg hebben laten escaleren. Daarnaast was voor veel bedrijven winst maken de hoogste prioriteit, zonder voldoende rekening te houden met de lange termijn effecten van hun activiteiten op mens en milieu.
Alles lijkt er op dat een schone planeet zal er enkel kan komen door de privé-initiatieven van bedrijven en particulieren die zich daadwerkelijk engageren, en de daad bij het woord voegen. De tijd voor actie is nu.

Bedrijven die duurzaamheid niet ernstig nemen zullen over enkele jaren niet meer bestaan. Ieder jaar stijgt het aantal milieubewuste consumenten.
Het is bemoedigend vast te stellen dat het begrip “Corporate Social Responsability (CSR)” de laatste jaren ingang begint te vinden in bedrijven die meewerken aan het ontwikkelen van levensvatbare zakelijke oplossingen voor mondiale milieuproblemen in de ruimste zin, zoals plastic afval, luchtverontreiniging, waterverontreiniging, klimaatverandering, gezonde voeding en armoede.
Rond dit belangrijke thema plaatst Change een vervolgartikel.

Recyclage van plastics
Zie hier voor een classificatie van de verschillende soorten plastics
Enkele voorbeelden van opmerkelijke initiatieven in het verwerken van plastic afval:
• Neem een kijkje op de website van het WWF ; de Recyclebank;
de Lazyenvironmentalist
• Het Engelse sportkleding bedrijf Adidas heeft een reeks producten geproduceerd van polyester garen dat gesponnen is uit plastic vanuit de zee.
• Het Nederlandse bedrijf Waste2wear maakt haar stoffen kledingcollectie van plastic dat uit de zee werd gehaald.
• Patagonia, fabrikant van outdoor kleding is een voortrekker.

Organisaties met hart en ziel
Hierna enkele organisaties die het boegbeeld zijn van de wereldwijde aanpak:
– Oceancleanup is een non-profitorganisatie die geavanceerde technologieën ontwikkelt om de oceanen van plastic te ontdoen.
– Boyan Slat (27 juli 1994) is een Nederlandse uitvinder en ondernemer die technologische oplossingen creëert voor mondiale problemen. Hij is de oprichter en CEO van The Ocean Cleanup; een Nederlandse stichting die geavanceerde systemen ontwikkelt om de oceanen van de wereld van plastic te ontdoen.
– De Plastic Soup Foundation is een onafhankelijke stichting die laat zien dat het anders kan! Ze spelen een actieve rol in het debat waar ook ter wereld en werken samen met parlementariërs en wetenschappers, zoeken alternatieven voor plastic, geven onderwijs aan kinderen en voeren campagnes.

Een doorbraak in grootschalige recyclage van plastic afval
Er is nog 20 jaar nodig om alle plastic afval te recycleren die momenteel wereldwijd opgeslagen ligt in de stortplaatsen.
Na 15 jaar research is eindelijk het systeem operationeel om plastic afval om te vormen tot zuivere omgevingsvriendelijke BioBrandstof. Overeenkomstig recente EU wetgeving dient ze (verplicht) te worden toegevoegd aan alle brandstof voor weg- en zeetransport en als grondstof voor de productie van plastics.
Dit systeem wordt in 2021 opgestart in België.

Wil je meer weten over deze oplossing, over hoe jij kan helpen en bijdragen om deze oplossing wereldwijd te implementeren.
Hoe zou jij het vinden als je samen met ons het plastic probleem aan kan pakken en er tegelijkertijd geld mee kan verdienen?