Hey, wij zijn Johan & Titine. Het leven bracht ons bij elkaar en wij bouwen graag mee aan een nieuwe wereld.

Ons verhaal

Wij zijn beiden opgeleid in systemisch werk en in diverse disciplines in binnen en buitenland. We vinden elkaar in de fascinatie voor het Leven en de metaforische betekenis die op alle niveau’s te ontdekken is. Wij zien het als onze grootste uitdaging om ons te herinneren wat Liefde is en hoe zij altijd aanwezig is, met als opdracht deze kennis en wijsheid te delen. Liefde is onze grootste raadgever. Ze reikt ons telkens weer de sleutel aan tot heling . 

Onze zienswijze

Alle leven is heilig. Zo is ook ieder mens, ieder dier, plant en alles wat we kennen en nog niet ontdekt hebben is in wezen heel.

Wij helpen mensen individueel of in groep via consulten, opstellingen, gatherings, blogs, lezingen, webinars, groeigroepen enz., om de verbinding terug te vinden met wie ze werkelijk zijn.

Het gestage proces in toename van bewustzijn is de rode draad van het proces dat wij allen doormaken. Daarin hebben we ons vrij te maken van diverse imprints die wij van onze omgeving hebben meegekregen,  in de eerste plaats onze ouders en voorouders,  om ons te herinneren wie we werkelijk zijn: pure Liefde.

 

 

Wij leven en werken vanuit

Liefde

De meest krachtige en alom tegenwoordige energie.

De Universele Wetten

Het zijn natuurlijke wetten die los staan van elke vorm van religie en overtuiging. Ze zijn in alle omstandigheden toepasbaar.

Het holografisch en metaforisch principe van onze werkelijkheid

Onze werkelijkheid genereert zich op basis van onze gedachten; ons lichaam beschikt over het vermogen zich zelf te genezen.

Ieder mens is een souverein wezen

Ieder mens wordt uitgedaagd om te leven volgens zijn/haar eigenheid, de volle verantwoordelijkheid nemend voor al zijn/haar daden en beslissingen. Niemand kan hem/haar dwingen iets te doen tegen zijn/haar wil.  

Ieder mens is een multidimensionaal lichtwezen

Ieder mens kan zich gaandeweg de wijsheid en rijkdom te herinneren van wat het betekent om bron en multidimensioneel te zijn. 

Wij zijn reisbegeleiders

We gaan samen met jou op weg naar je hoogste potentieel

Waarom nog wachten?

Start jouw unieke pad hier!